ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Τ.106
 
Τεύχος:      Τ.106
Είδος:      ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ 2013
Τρίμηνο:      ΟΚΤ - ΔΕΚ 2013
Εξώφυλλο:      cover
Περιεχόμενα:     

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ:
«Τα φυλακισμένα μάρμαρα»
και η διαστροφή της Ιστορίας    3
Οι πέτρες, τα μάρμαρα, αλλά κυρίως η φιλοσοφία και οι επιστημονικές ιδέες που αναπτύχθηκαν στη Θράκη, χιλιάδες χρόνια πρίν την «έλευση στην περιοχή» των πιθανών προγόνων του κυρίου Ερντογάν, ούτε φυλακίζονται στην σημερινή εποχή, ούτε είναι δυνατό να αποκρυβούν, ούτε είναι άγνωστες στην διεθνή κοινότητα.


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ
ΘΡΑΚΗ: Ιστορική-Γεωπολιτική προσέγγιση και η Σύγχρονη Πραγματικότητα    6
Υπό κ. Θ. Θεοδώρου, Πρέσβυ της Ελλάδος στο Κουβέιτ
Τις θετικές εξελίξεις στη Θράκη καταγράφουν και επιβεβαιώνουν εκθέσεις διεθνών οργανισμών, υπουργείων εξωτερικών πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων και των ΗΠΑ, αλλά και μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Στην Ελλάδα με υπομονή και δεδομένη πολιτική βούληση, διάφορα εμπόδια ξεπεράσθηκαν και η κοινωνία οδηγήθηκε στην πολιτική ισονομίας και ισοπολιτείας.

Η Θράκη σήμερα και οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας    13
Περίληψη Μελέτης της Επιτροπής Μελετών - Ερευνών ΣΕΕΘΑ

Πληθυσμιακή Γενετική και Ιστορία    15
Yπό Δρ Καλλιόπης Σιμιτοπούλου-Κοτζαμάνη( Εργαστήριο Ανθρωπολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης)
Οι εξισλαμισμοί και οι συνακόλουθοι πολιτισμικοί φραγμοί που διαμορφώθηκαν, δεν φαίνεται να επηρέασαν το βιολογικό υπόβαθρο των πληθυσμών στο συγκεκριμμένο αυτό χρονικό βάθος.

Μερικές σκέψεις περί Θράκης….    19
Υπό Δρ κ. Νικολάου Ξηροτύρη, Ομοτίμου Καθηγητού ΔΠΘ
Η εξέλιξη τής οικονομικής ζωής τής Θράκης είχε ώς αποτέλεσμα καί τήν βελτίωση τής οικονομικής θέσεως τής μειονότητος, η οποία βαθμιαία επηρέασε καί τήν κοινωνική δομή της καί δημιούργησε μία έντονη τάση συμμετοχής στόν δυτικό τρόπο ζωής.


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ιράν: Κερδισμένοι και Χαμένοι    24
Υπό Δρ κ. Κωνσταντίνου Φίλη, Διευθυντού του Τμήματος Μελετών - Ερευνών του ΙΔΙΣ
Οι ΗΠΑ, διαπιστώνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης σε μία σειρά από κράτη, από τη Λιβύη και την Αίγυπτο, μέχρι το Λίβανο και το Ιράκ, ανεξάρτητα από το αν η τελική τους πρόθεση είναι η αποστασιοποίηση από τα δρώμενα, συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα κλεισίματος των ανοιχτών μετώπων.


ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Ο ρόλος της Ηπείρου στο νέο Γεωπολιτικό - Οικονομικό Περιβάλλον    26

Εναρκτήρια Ομιλία Προέδρου ΣΕΕΘΑ    28
Υπό κ. Λάμπρου Καζάκου, Αντιστρατήγου ε.α.

Εισήγηση συντονιστού     30
Υπό κ. Ανδρέα Ευαγγελίδη, Υπτγου ε.α., Αντιπροέδρου του ΔΣ ΣΕΕΘΑ

Ήπειρος: προκλήσεις και οι στόχοι    32
Υπό κ. Αλέκου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου
Ως Περιφέρεια, είμαστε σε καθημερινό αγώνα για την προώθηση των αναπτυξιακών έργων, τη βελτίωση των υποδομών, την υποβοήθηση των επιχειρηματικών σχεδίων, ώστε να μπορεί η σημερινή και η επόμενη γενιά να ζει σε ένα καλύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ήπειρος: Ιστορική αναδρομή    34
Υπό Δρ κ. Αποστόλου Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητή του Παν/μίου Ιωαννίνων
Από τις βασικότερες κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού νεωτερικού πνεύματος, οι ελληνικές πνευματικές και κοινωνικές δυνάμεις, ειδικότερα αυτές των Ιωαννίνων, επιλέγουν τη γνώση και τη διάδοση της εθνικής γλώσσας, την ενασχόληση με τη φιλοσοφία, την προώθηση των θετικών επιστημών, τη σύσταση και την αποτελεσματική λειτουργία εκπαιδευτηρίων, την καλλιέγεια των ιστορικών επιστημών.

Βιώσιμη ανάπτυξη απομακρυσμένων περιοχών    38
Υπό Δρ κ. Νικήτα Νικητάκου, Πλοιάρχου ΠΝ ε.α., Καθηγητού Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος ΔΣ ΣΕΕΘΑ
Η ανάπτυξη περιοχών που χαρακτηρίζονται με ειδικά κριτήρια σαν απομακρυσμένες, αποτελεί κύριο αντικείμενο στρατηγικής και περιφερειακής ανάπτυξης Οι νέες έννοιες στην ευρωπαϊκή ένωση της έξυπνης εξειδίκευσης, εκτιμάται ότι θα δώσει νέα ώθηση στη στρατηγική της ανάπτυξης για την νέα προγραμματική περίοδο.


ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Οικονομική κατάρρευση και εθνική ανασυγκρότηση    42

Εναρκτήρια Ομιλία Προέδρου ΣΕΕΘΑ    43
Υπό κ. Λάμπρου Καζάκου, Αντιστρατήγου ε.α.

Εισήγηση συντονιστού    44
Υπό κ. Σπυρίδωνος Μπελεγράτη, Υπτγου ε.α., Μέλους ΣΕΕΘΑ

Αλήθεια και αυτογνωσία: Προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση    45
Υπό Δρ κ. Γάτσιου Κωνσταντίνου, Πρύτανη το υ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  και Καθηγητού της Οικονομικής Επιστήμης
Όποιος δεν κατανοεί τη σημασία αυτής της σχέσης, δεν κατανοεί το πρόβλημα πόσο μάλλον να βρει τη λύση. Στα «διεθνώς εμπορεύσιμα» ενσωματώνεται η δυνατότητα ή όχι βελτίωσης των παραγωγικών δυνατοτήτων μιας χώρας. Από τη δυναμικότητα του τομέα αυτού εξαρτάται η δυνατότητα ή όχι μιας ενδογενούς ανάπτυξης μιας οικονομίας.

Τεχνολογία: Η Αιχμή τού Δόρατος εναντίον της Κρίσης    50
Υπό κ. Νικολάου Πέππα, Γενικού Διευθυντή SAS AE Ελλάδος-Κύπρου-Βουλγαρίας
Δεν νοείται οποιαδήποτε ανάπτυξη οικονομικής μονάδος εντός της επικράτειας, που θα παράξει πλούτο ή που θα διαχειριστεί πλούτο, που να μην βασίζεται στο κοινό αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς που πρέπει να διαφυλάττουμε ως κόρη οφθαλμού για την πατρίδα και την οικονομία.

Ανθρώπινο κεφάλαιο: Τι να κάνουμε για την απασχόληση    53
Υπό Δρ κ. Χρήστου Α. Ιωάννου, Οικονομολόγου, Βοηθ. Συνηγόρου του Πολίτη
Οι προκλήσεις για το ανθρώπινο κεφάλαιο αφορούν την στροφή στην παραγωγή, τις μεγάλες αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά της, να γίνει παιδεία έθνους που επιθυμεί να πάψει να είναι «περίπτωση φθίνοντος έθνους», στο σύστημα υγείας, στην απασχόληση και την αγορά εργασίας, μέσα από ένα περιβάλλον λιτό μεν, δυνατοτήτων δε.


ΠΟΛΙΤΙΚΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Η εμφάνιση της νεο-οθωμανικής ιδεολογίας στην τουρκική πολιτική σκηνή     58
Υπό Δρ κ. Γεράσιμου Καραμπελιά, Αναπλ. Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου
 Ο εγκλωβισμός της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μεταξύ της παραδοσιακής, φιλο-δυτικής, εθνικιστικής, κεμαλικής-στρατιωτικής ελίτ, από τη μια πλευρά, και της θρησκευτικής, φιλο-λαϊκής, αυτοκρατορικής-ιμπεριαλιστικής ελίτ, από την άλλη, αποτέλεσμα είτε ελλιπέστατης κατανόησης των τεκταινομένων στη γείτονα χώρα είτε «εσφαλμένων» συμβουλών εγχώριων αλλά και εξωτερικών παραγόντων.

60η Ετήσια Σύνοδος Αποφοίτων NDC    61
Υπό κ. Ζαφείρη Ταμπακίδη, Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α., Γραμματέα του Ελληνικού Συνδέσμου Αποφοίτων NATO Defence College (NDC)


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παλαμήδης Ναυπλίου και το Ελληνικό Φθογγικό Αλφάβητο    63
Υπό κ. Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστρατήγου ε. α. ΕΛ-ΑΣ
Το Ελληνικό Αλφάβητο είναι επινόηση, εφεύρεση, δημιούργημα της μακράς, επί χιλιετιών, επιβίωσης και πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των Ελληνικών φύλων (πολιτισμοί: Νεολιθικός, Πελασγικός, Μινωικός, Κυκλαδικός, Μυκηναϊκός, Κλασικός) και όχι των Φοινίκων ή των Ινδοευρωπαίων ή άλλων αγρίων και απολίτιστων τότε φύλων.

Οι Έλληνες και η καταγωγή τους    67
Υπό κ. Παναγιώτη Κ. Δαμάσκου, Δρ. Φιλοσοφίας, Καθηγητού ΣΑΕΑ
Ο πρώτος Κυβερνήτης του Νέο - ελληνικού Κράτους και κορυφαίος διπλωμάτης του καιρού του στον ευρωπαϊκό χώρο, συνέβαλε στο να καθιερωθούν δυο εθνωνύμια για τους πολίτες του νέου Κράτους: Έλλην και Γραικός.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στρατηγική και Σχεδιασμός Δυνάμεων     71
Υπό κ. Αθανάσιου Μπινιάρη, Ασμχου (Ι), Σπουδαστού ΣΕΘΑ/66ης ΕΣ
Η χώρα μας πρέπει οπωσδήποτε να καλλιεργήσει πλεόνασμα ισχύος για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί από το βρόγχο των ελληνοτουρκικών προβλημάτων, που όχι μόνο αντιπροσωπεύουν μία σταθερή εθνική απειλή, αλλά δεν την αφήνουν επίσης να αναλάβει και να παίξει τον ευρύτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην περιοχή, με δεδομένη τη σπουδαία γεωπολιτική της θέση.


ΜΕ ΕΥΘΥΜΗ ΜΑΤΙΑ
Είναι κάποιες Υπηρεσίες…     78
Υπό κ. Χρήστου Μπολώση, Υπτγου ε.α. – ΓΓ/ΣΕΕΘΑ


ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Παντελή Καφφέ: Η γυναίκα στρατιώτης     79
Παρουσίαση υπό κ. Μπολώση Χρ, Υπτγου ε.α, ΓΓ/ΣΕΕΘΑ


ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ     80


Σημείωμα εκδότη     82

Please past text to modal