Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Αντιστράτηγος ε.α.  Μπελεγράτης Σπυρίδων  
Αντιπρόεδρος Υποστράτηγος ε.α.  Καρμίρης Ιωάννης  
Γενικός Γραμματέας Υποστράτηγος ε.α.  Μπολώσης Χρήστος  
Ειδικός Γραμματέας Αντιστράτηγος ε.α.  Καναβάκης Εμμανουήλ  
Ταμίας Αντιστράτηγος ε.α.  Πόκας Χαράλαμπος  
Έφορος    Δεπάστας Αιμίλιος  
Πρ.Επ.Μελετών Αντιπτέραρχος ε.α.  Γεωργούσης Ευάγγελος  
Εκπρ.στη NADEFCOL  -  -  
Μέλος Πλοίαρχος Π.Ν. ε.α.  Νικητάκος Νικήτας  
Μέλος Αντιστράτηγος ε.α.  Φράγκου Δημήτριος  
Μέλος Αντιστράτηγος ε.α.  Καρφής Λεωνίδας  

Εξελεγκτική επιτροπή

 Πρόεδρος  Αντιστράτηγος ε.α.  Μεταλλινός Φωτιος  
 Μέλος    Τσίγκας Νικόλαος  
 Μέλος    Αρμυρός Ηλίας